Rezervați în siguranță, citiți condițiile noastre de vânzare

CONDIȚII GENERALE

INTRODUCERE Legea d.lgs. n. 79 din 23/05/2011 a introdus “Codul normativei de stat în tema ordinanțelor de pe piața turismului” ( urmând codul din: “Codul Turismului”) care, la Titlul VI (“Contracte”), Primul vers (“Contracte pentru turism organizat”) organizează în mod organic norma cu privire la comerțul pachetelor turistice. Contractulde comerț al pachetelor turistice între Travellero® și Turist este reglat de Codul Turismului și de următoarele Condiții Generale de Contract .

1) PERSOANELE DIN CONTRACTUL DE COMERȚ AL PACHETELOR TURISTICE.
Potrivit articolului. 33 din Codul turismului:
a) organizatorul de turism este persoana care se angajează, în nume propriu și pentru o plată forfetară, să achiziționeze pachete de către părți terțe, realizând combinația de elemente în art. 34 din Codul de turism, care oferă turiștilor, inclusiv printr-un sistem de comunicare la distanță, capacitatea de a efectua în mod independent și să cumpere acea combinație;
b) intermediarul: acesta este subiectul care, nu profesional, și non-profit, vinde, sau se angajează să-și procure pentru a treia pachete turistice realizate vinde sau se angajează să achiziționeze pachete turistice, în conformitate cu art. 34 din Codul de turism, către o taxă fixă sau servicii turistice dezagregate unice;
c) pachete turistice de turism sunt cumpărate de cumpărător, cesionarul unui pachet turistic sau oricinealtcineva care să fie nominalizat, cu condiția de a indeplini toate condițiile necesare pentru a utiliza serviciul, în numele căreia contractantul principal se angajează să achiziționeze, fără o remunerație un pachet de servicii turistice.

2) PERSOANELE PREZENTE ÎN CONTRACTUL DE VÂNZARE ÎN PACHETELE TURISTICE.
În conformitate cu art. 34 din Codul de Turism, pachetele turistice sunt destinate călătoriilor, vacanțelor și circuitelor, din combinația prestabilită a cel puțin două dintre elementele indicate mai jos, care sunt vândute sau oferite spre vânzare la un preț forfetar:
a) de transport;
b) cazare;
c) servicii turistice care nu sunt auxiliare transportului sau cazării din art. 36 din Codul Turismului care constituie, pentru satisfacerea nevoilor de agrement ale turistului, o parte semnificativă a pachetului. Facturarea separată a elementelor de același pachet turistic nu scutește Travellero® sau distribuitorul de obligațiile prevăzute în Codul Turismului.

3) FORMA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE A PACHETELOR TURISTICE.
Potrivit articolului 35 din Codul turismului, vânzarea pachetelor turistice (denumit în continuare "Contract") ar trebui să fie făcută în scris, în termeni clari și preciși, și trebuie să conțină toate informațiile cerute de art. 36 din Codul de turism. Turiștii au dreptul de a primi o copie a acordului, semnat și ștampilat de către organizator sau vânzător, care este esențial să se aplice pentru fondul de garantare prevăzut la articolul. 51 din Codul de turism.

4) PRENOTĂRI.
Cererea de rezervare trebuie să fie făcută pe formularul adecvat, dacă este cazul electronic, complectat în întregime și semnat de către turist, care va primi o copie. Acceptare de rezervare se poate defini complectată, cu încheierea ulterioară a contractului, numai atunci când organizația trimite confirmarea, chiar și de către sistemul telematic, turistului de către agenția de turism. Datele referitoare la pachet care nu figurează în contractul de documente, broșuri sau alte mijloace de comunicare scrise vor fi furnizate de către Travellero® în vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din Codul turismului în timp util, înainte de călătorie.
a) Prelucrarea datelor cu caracter personal - a căror contribuție este necesară pentru executarea contractului - se face cu respectarea deplină a Decretului legislativ nr.. 196 din 2003, pe suport de hârtie și formă digitală. Datele vor fi dezvaluite numai furnizorilor de servicii incluse în pachetul de turism achiziționat. Clientul poate, în orice moment să își exercite drepturile în temeiul decretului n. 196 din 2003 prin contactarea operatorul de date: Travellero® srl, Corso Garibaldi 95, 80074 Casamicciola Terme (NA).
b) Rezervele făcute în nume propriu și în numele subiecților minori de optsprezece ani trebuie să fie în mod necesar, semnate de către un părinte sau de cel /cea pentru care se oprează, indiferent de motiv, împuternicirea în caz , de însoțitori.

5) DREPTURI DE PRENOTARE.
Acestea includ costurile fixe de gestionare a practicii, informațiilor și serviciilor de asistență 7 zile din 7, documentelor de transport. Costurile, de persoană, se aplică după cum urmează: pentru rezervările de numai ședere, ședere + călătorie, zbor, minim 7 nopti: copii 2/12 ani 15 €, adulți € 30; până la 3 nopți: copii 2/12 ani €. 10, adulți €. 15. Pentru sejururi de ședere în rezidențe sunt furnizate maxim 4 locuri adulți rate pe apartament. Taxele de rezervare prin acord expres, nu pot fi rambursate în nici un caz.

6) PREȚ.
Prețul pachetului este stabilit în Contract, cu referire la ceea ce este menționat în catalog sau în afara catalogului și la orice argumente sau programe din aceleași cataloage sau ulterioare, au intervenit.

7) PLĂȚI.
Pentru aplicarea actului de legalizare trebuie să fie plătit un depozit de până la maximum 25% din prețul pachetului. Restul trebuie să fie plătit în termen de cel mult cinci zile de la încheierea contractului, și, în orice caz, nu mai târziu de cincisprezece zile înainte de plecare. În cazul acordului semnat în mai puțin de cincisprezece zile de la plecare, achitarea trebuie să fie realizată împreună cu finalizarea contractului. Imposibilitatea de a plăti sumele menționate mai sus, atunci când cauza este costituita de o clauză expresă de reziliere, cum ar fi pentru a determina rezilierea dreptului contractual: cu condiția ca agenția de intermediar și / sau Travellero® intenționează să își asume .

8) REVIZUIREA PREȚULUI.
Prețul poate fi modificat până la douăzeci de zile înainte de plecare, cu notificarea turistului și / sau agenția de turism prin fax, prin e-mail sau prin scrisoare recomandată A / R. Este în continuare clar că revizuirea prețurilor este permisă doar ca urmare a variațiilor dovedite:
I) costurile de transport, inclusiv combustibil;
II) drepturi și taxe asupra unor anumite tipuri de servicii turistice, cum ar fi taxele, taxele de aterizare, îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
III) Ratele de schimb aplicate.
Pentru aceste schimbări ne vom referi la ratele de schimb în vigoare la data publicării programului după cum se menționează în catalog sau la data orice actualizare. Modificările vor fi aplicate prin creșterea prețului pachetului într-o măsură procentuală, care reprezintă valoarea economică exactă a modificărilor. Schimbările de preț pentru motivele menționate la nr. I), II) și III), care au fost difuzate în termen de douăzeci de zile de la început și care constituie o creștere mai mică sau egală cu 10% din prețul convenit inițial, nu va da nici o șansă de a se retrage în favoarea turistului. În cazul modificărilor de preț pentru motivele enumerate în cele de mai sus, nr. I), II) și III), care au circulat în termenul de douăzeci de zile și că efectul creșterii prețului pachetului de peste 10%, Turistul, în mod direct și / sau prin intermediul agenției de turism, in cadrul și nu mai mult de două zile lucrătoare de la primirea notificării are dreptul la:
a) să accepte schimbarea condițiilor.
b) să se retragă din excursie cu o notificare scrisă imediat agenției de turism, sau direct la Travellero®. În cazul în care perioada de două zile lucrătoare de la comunicarea creșterii prețurilor cu mai mult de 10% expiră fără nici o notificare din partea turistului, amendamentul va fi considerat definitiv acceptat. În conformitate cu și prin efectul art. 42 com. 2 din Codul de turism, în cazul în care turistul încheie acordul în cazurile prevăzute în prezentul articol are dreptul la repararea oricăror daune suplimentare care rezultă din incapacitatea de a executa contractul, cu excepția cazului de revizuirea prețului cu mai mult de 10% și care nu au fost acceptate la baza retragerii a fost adusă de forță majoră. Reducerile de preț și oferte promoționale enumerate în catalog nu sunt cumulative, cu excepția cazului în care se indică altfel, sau cu alte oferte de pe piață. De asemenea, trebuie remarcat faptul că ofertele sunt întotdeauna locuri limitate, nu au nici un efect retroactiv și, prin urmare, disponibile pe rezervarea încheiate înainte de data de lansare a acestora.

9) MODIFICĂRI ALE PACHETELOR TURISTICE ÎNAINTE DE PLECARE.
În cazul în care, înainte de plecare, este necesar să se schimbe în mod semnificativ unul sau mai multe elemente ale contractului, Travellero® va notifica imediat în scris turistului, indicând tipul de schimbare și schimbarea prețului, care decurge cu ea. În cazul în care nu acceptă modificarea propusă, turistul se poate retrage, fără penalizare, și are dreptul de a primi (l) un pachet de servicii de calitate echivalentă sau superioară, fără costuri suplimentare, sau (II) a unui pachet inferior din punct de vedere calitativ și rambursarea anticipată a diferenței de preț, sau (III), i se restituie în termen de șapte zile lucrătoare de la momentul retragerii sau anulării, suma de bani deja plătită. Turistul comunică alegerea lor agenției Travellero® sau vânzătorului în termen de două zile lucrătoare de la momentul în care a primit avizul conținutul amendamentului propus. În absența notificării exprese într-o astfel de perioadă, propunerea făcută de către Travellero® se consideră că în cele din urmă a acceptat. În conformitate cu și prin efectul art. 42 com. 2 din Codul turismului în cazul în care turistul încheie acordul în cazurile prevăzute în prezentul articol, au dreptul la repararea oricăror daune suplimentare rezultate din neexecutarea contractului, cu excepția cazului în care modificarea nu este acceptată și plasată la baza retragerii , a fost cauzată din motive de forță majoră. Ea stabilește în mod expres că, în cazul în care pachetul include transportul de către unul sau mai multe zboruri charter, nu poate fi considerată o modificare semnificativă a pachetului (și, prin urmare, nu vor fi aplicate în conformitate cu prezenta) schimbarea liniei aeriene și / sau tipul aeronavei, " executarea de escale care nu sunt acoperite sau variația de aeroportul de plecare /întoarcere. În acest din urmă caz Travellero® vă furnizează o alternativă pentru a ajunge la noul aeroport de plecare / întoarcere.

10) RENUNȚAREA LA PACHETUL TURISTIC ÎNAINTEA PLECĂRII.
În cazul în care, înainte de plecare, Travellero® comunică, în scris anularea pachetului pentru orice motiv, cu excepția vina turistului, cei care au dreptul de a primi (l) un pachet de servicii de calitate echivalentă sau superioară, fără pret premium, sau (II) a unui pachet de calitate inferioară, cu o rambursare a diferenței de preț, sau (III), alege să fie rambursat în termen de șapte zile lucrătoare de la momentul retragerii sau anulării,cu suma de bani deja plătită. Turistii vor fi în măsură să exercite drepturile prevăzute mai sus, chiar și în cazul în care anularea depinde de neajungerea numărului minim de participanți în catalog și / sau program în afara catalogului, sau cazuri de forță majoră și a circumstanțelor neprevăzute, referitoare la pachetul turistic achiziționat. În alte scopuri decât cele cauzate de forță majoră, situații imprevizibile și de eșecul de a ajunge la numărul minim de participanți (în cazul în care acesta din urmă anularea a fost comunicată în scris, în termen de douăzeci de zile înainte de plecare) anulări, Travellero® va reveni turistului (art 33 co 2 -... litera e, din Codul consumatorului) o sumă care nu poate depași ca valoare dublul prețului ce a fost plătit și încasat de Travellero®, fie direct, fie prin intermediul unei agenții de turism. Suma rambursată nu va depăși dublul sumei pe care ar fi egal debitor agenția turistică dată în conformitate cu art. 12 dintre aceste condiții contractuale generale, dacă ar fi să anuleze agențta contractul. În conformitate cu și prin efectul art. 42 com. 2 din Codul de turism, atunci când pachetul este anulat, altele decât cele de forță majoră, situații neprevăzute și incapacitatea de a ajunge la numărul minim de participanți (în cazul în care acesta din urmă anularea a fost comunicată în scris, în termen de cel mult douăzeci de zile înainte de plecare) din motive în plus față de drepturile menționate în articole. (I), (II) și (III) din prezentul articol, turistul are dreptul la repararea oricăror daune suplimentare care rezultă din incapacitatea de a executa contractul.

11) RENUNȚAREA DIN PARTEA TURISTULUI FĂRĂ APLICAREA DE PENALE.
Turistii se pot retrage – lăsând o notificare scrisă sub sancțiunea decăderii, în termen de două zile lucrătoare (dar văzând detaliu mai jos.) - din contract, fără penalități, în cazul (I), creșterea prețului menționat la art. 8 din condițiile generale ale contractului de peste 10%, sau (ll) în cazul unei schimbări semnificative a unuia sau a mai multor elemente ale contractului fundamental pentru folosirea pachetului în ansamblu și cele propuse de către Travellero® după încheierea contractului, dar înainte de plecare și nu au fost acceptate de către turist. În astfel de cazuri, turistul are dreptul fie: (I), de a beneficia de un pachet turistic alternativ, inclusiv cele propuse de Travellero®, fără costuri suplimentare sau rambursarea prețului, în cazul în care al doilea pachet are o valoare mai mică decât prima; (II) restituirea sumei deja plătite. Această restituire se va face în termen de șapte zile lucrătoare de la primirea cererii de rambursare. Turistii vor trebui să notifice în scris cu privire la decizia sa (de a accepta schimbarea propusă sau de retragere) nu mai târziu de două zile lucrătoare de la momentul în care a primit avizul de creștere sau schimbare. În absența notificării exprese într-o astfel de perioadă, propunerea făcută de Travellero® se consideră în cele din urmă a fi acceptată. Potrivit articolului. 42 com. 2 din Codul de turism, în cazul în care turistul încheie acordul în cazurile prevăzute în prezentul articol, în plus față de dreptul (I), pentru a beneficia de un pachet turistic alternativ, inclusiv cele propuse de Travellero®, fără costuri suplimentare sau cu revenirea excedent de preț, în cazul în care al doilea pachet are o valoare mai mică decât prima și (II) restituirea sumei deja plătită, acesta are dreptul să primească o despăgubire pentru orice daune suplimentare care rezultă din eșecul punerii în practică a contractului, cu excepția cazului în care eșecul a fost determinat din motive de forță majoră

12)RENUNȚAREA LA VACANȚĂ : PENALE.
Turistului care se retrage din contract, înainte de plecarea în afara ipotezelor enumerate la art. 11 din condițiile generale ale contractului îi vor fi cerute - indiferent de plata menționată la articolul. 7 din condițiile generale ale contractului - mai mult decât cota totală a taxei de rezervare (nu este rambursabilă), sancțiuni în etapa următoare, în relație cu privire la serviciului pachetului turistic ales sau vândute individual:
a) Sejur în reședință sau la hotel și orice transferuri suplimentare:
30%, de la 30 până la 15 zile înainte de plecare;
40% între 14 și 8 zile înainte de plecare;
50%, de la 7 până la 3 zile înainte de plecare;
100%, de la 2 până în ziua de plecare.
b) zboruri regulate cu tarif IT - Bilet WEB - trenuri:
100% penalizare deja în confirmarea rezervării. Pentru trenuri se puate doar schimba posticipând data de rezervare, dacă este disponibil.
c) zboruri charter: 100%, din a 10 și până la ultima zi de plecare.
d) Nave - vaporeto – autobuz GT: 50%, de la 10 la 3 zile înainte de plecare; 100%, de la 2 până în ziua de plecare.
e) Taxele de aeroport: pentru tarifele aeriene dreptul la anulare și dreptul la rembursarea taxelor de aeroport (cu excepția zborurilor speciale / charter). Taxe suplimentare (YQ-YR) nu sunt rambursabile. Notează bine calculul zilelor nu include cea a retragerii, a căror dezvăluire trebuie să fie primită într-o zi lucrătoare, și ziua de plecare în excursie.

BAGAJE. Limita maximă admisă pentru greutatea bagajelor este de kg. 20 (pentru bagajul de cala) și kg. 5 pentru bagajul de mână; zborurile cu compania Ryan Air acceptă greutatea maximă de Kg. 15 kg în cală și 10 pentru bagaj de mână. Toți pasagerii sunt obligați să cunoască reglementările naționale și internaționale privind transportul

13)MODIFICĂRI CERUTE DE TURIST ÎNAINTEA PLECĂRII.
Pentru fiecare variare de la prenotarea deja confermată, dacă nu este agravată de penale, va fi adăugată o cheluială in plus pentru practică de la € 25 la € 50.

14) SCHIMBĂRI DUPA PLECARE.
Travellero®, în cazul în care după plecare nu este în măsură să ofere un motiv sau altul (cu excepția cazurilor care depind exclusiv de turist ), o parte esențială a serviciilor incluse în contract, va oferi soluții alternative, fără suplimente de preț plătit de către contractant iar în cazul în care serviciile oferite sunt de o valoare mai mici decât cele prevăzute ramburseze o sumă egală cu o astfel de diferență. În cazul în care nu există o soluție alternativă posibilă, sau în cazul în care soluția propusă de Travellero® este refuzată de către turist din motive serioase și justificate, Travellero® furnizează, fără nici un cost suplimentar, un mijloc de transport echivalent cu cel planificat inițial pentru a reveni la punctul de plecare sau orice alt loc convenit, în concordanță cu disponibilitatea mijloacelor și a locurilor și va compensa diferența dintre costul prestațiilor acordate și a serviciilor prestate până în momentul întoarcerii anticipate.

15) SCHIMBĂRI.
Turistul poate fi substituit de către o altă persoană, cu condiția ca: (I), el notifică în scris la Travellero® sau vânzător, nu mai târziu de patru zile lucrătoare înainte de plecare, că nu este în măsură să beneficieze de pachetul ales și datele înlocuitorului; (II) înlocuitorul îndeplinește toate condițiile de utilizare a serviciului (conform art 39 din Codul de turism.) Și, în special, cerințele pentru pașapoarte, vize, certificate de sănătate; (III)achită costurile de substituție pentru Travellero® efectuate pentru înlocuirea în măsura în care vor fi specificate în momentul anunțului de vânzare. Cel care renunță și noul turist răspund în totalitate pentru plata restului datorat și a costurilor suportate pentru a o înlocui. În ceea ce privește anumite tipuri de servicii, vă pot spune că un al treilea furnizor de serviciipoate sa nu accepte schimbarea numelui , chiar dacă se efectuază în termen de patru zile înainte de plecare. Travellero® nu va fi responsabil pentru nici respingere a modificării de către al treilea furnizor de servicii. Un astfel de eșec va fi comunicat în timp util persoanelor implicate înainte de plecare.

16)OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.
Participanții trebuie să respecte regulile de prudență și diligență normală și acelea specificate în țările de destinație, pentru toate informațiile care le sunt oferite de către Travellero®, precum și a reglementărilor și a actelor administrative sau legislative referitoare la pachetul turistic ales. Participanții vor fi răspunzători pentru toate daunele pe care Travellero® le pot suferi din cauza esecului lor de a-și îndeplini obligațiile de mai sus. Turistul este obligat să livreze Travellero® toate documentele, informațiile și elementele de probă aflate în posesia sa relevante pentru exercitarea dreptului de derogare a acesteia din urmă împotriva unor părți terțe responsabile pentru prejudici și este responsabil în detrimentul Travellero® pentru dreptul de subrogare. De asemenea, turiști comunică în scris Travellero®, în momentul rezervării, acele cerințe speciale care pot fi, eventual, o parte din acorduri specifice privind aranjamentele de călătorie, cu condiția ca este posibil să fie aplicate.

17) CLASIFICAREA HOTELURILOR. DESCRIERI ȘI MATERIAL FOTOGRAFIC PUBLICAT.
Clasificarea oficială a hotelurilor este furnizată în catalog sau în alt material informativ numai pe baza indicațiilor exprese și formale ale autorităților competente ale locului în care se prestează serviciul. În absența unor clasificări oficiale recunoscute de către autoritatea publică competentă, Travellero® își rezervă dreptul de a furniza în catalog sau broșură o descriere proprie a unității de cazare. Rămâne foarte clar că tot ce a fost publicat, iar acest lucru include termeni de descriere și ceea ce privește materialul fotografic, este pur și simplu o descriere a locurilor de desfășurare, facilitățile și serviciile oferite. Travellero® răspunde numai legat de ce este descris și publicat în cataloagele sale, precizând - în orice caz - că locul și structurile prezentate pot suferi modificări în timp, cum ar fi pentru a schimba morfologia și caracteristicile.

18) REGIMUL DE RĂSPUNDERE.
Potrivit articolului. 43 din Codul de turism Travellero® este răspunzătoare pentru daunele cauzate turistului datorită nerespectării totale sau parțiale a contractului, indiferent dacă acestea sunt efectuate de către acesta sau de către furnizorii de servicii terțe părți, cu excepția cazului în care evenimentul este cauzat de către turist (inclusiv inițiativele întreprinse de aceasta din urmă în timpul executării serviciilor turistice) sau de circumstanțe dincolo de furnizarea de servicii în temeiul contractului, evenimente fortuite, forță majoră sau de circumstanțe pe care aceeași Travellero ® nu putea , în funcție de diligență profesională, în mod rezonabil să prevadă sau să le rezolve.

19)RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE ADUSE PERSOANEI.
Compensație pentru vătămare corporală survenită turistului, în urma nerespectării sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de călătorie, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de turism, sunt compensare în conformitate cu reglementările stabilite prin convențiile internaționale, care fac parte din Italia sau Uniunea Europeană, care reglementează prestațiile individuale, care sunt acoperite de pachetul turistic,așa cum a fost transcris în dreptul italian. 20)RĂSPUNDERI PENTRU DAUNE DIFERITE DE ACLEA PERSONALE. Astfel cum este prevăzut de art. 95 din Codul turismului, Travellero® turistul își rezervă dreptul de a conveni și de a fi de acord, în scris,pentru repararea unor daune-interese ca fiind diferite fața de daunele aduse persoanei, care a avut loc ca urmare a neîndeplinirii sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de călătorie. Astfel de restricții nu pot fi în nici un caz mai mici decât cerințele convențiilor internaționale care reglementează prestațiile care formează pachetul turistic ales și de articolele 1783 și 1784 din Codul civil.

21) NERĂSPUNDEREA PENTRU VĂTĂMERE SI DAUNE DIFERITE DE CELE PERSONALE.
În conformitate cu prevederile art. 46 din Codul de turism Travellero® nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru nici o vătămare corporală și pagube trăite de turist ca urmare a eșecului și / sau neîndeplinirea obligațiilor asumate în temeiul acordului, în cazurile în care evenimentul este din cauza: (I) la comportamentul turistului, sau (II) la evenimente imprevizibile și inevitabile din cauza unor terțe părți, sau (III), fapte care pot fi atribuite unor evenimente fortuite, sau (IV) la fapte care pot fi atribuite de forță majoră, sau în cele din urmă ( V), în condițiile în care Travellero®, în conformitate cu diligență profesională, nu ar fi putut prevedea în mod rezonabil și / sau de a rezolva.

22) OBLIGAȚIE DE ASISTENȚĂ.
În conformitate cu și prin efectul art. 46 com. 2 din Codul de turism, Travellero® trebuie să acorde asistența necesară pentru taxa turistică prin criteriul de diligență profesională exclusiv în funcție de obligațiile care îi revin în conformitate cu dreptul sau contract. plîngeri.

23) RECLAMĂRI ȘI PLÂNGERI.
Orice defecțiune în contract trebuie să fie contestată de către turiști, fără întârziere, astfel Travellero®, reprezentantul său local sau înlocuitorul său poate remedia imediat. Sarcina de a reclama fără întârziere orice eșec trebuie înțeleasă ca o obligație de a fi percepută de către turist de a coopera în mod activ, astfel încât Travellero® să poată să execute în mod corespunzător obligațiile sale. Turistul poate face, de asemenea, o plângere prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, la Travellero® sau la vânzător, nu mai târziu de zece zile lucrătoare de la data întoarcerii la punctul de plecare. Eșecul turistic în aceste obligații pot fi evaluate în conformitate cu articolul. 1227 din Codul civil.

24) ASIGURĂRI.
În conformitate cu art. 50 din Codul de turism, Travellero® este acoperit de o poliță de asigurare nr. 1/72930/319/130744708 cu compania UNIPOL pentru răspunderea civilă menționată în articolul precedent. 18, 19 și 20. "De asemenea, sunt incluse în taxa de un pachet de asigurare contra taxe de anulare, de asistență, cheltuieli medicale și a bagajelor (detaliate în acest catalog).

25) FONDUL DE GARANȚIE PENTRU TURIST.
Potrivit articolului. 51 din Codul Turismului a fost stabilit de către Ministerul activităților de producție un fond național de garantare, pentru a permite, în caz de insolvabilitate sau de faliment al vânzătorului sau Travellero®, o rambursare a prețului plătit și repatrierea turistului în cazul deplasării în străinătate, precum și pentru a oferi o disponibilitate economică imediată în cazul returnării forțate a turiștilor din țările din afara UE, în caz de urgență, indiferent dacă sunt sau nu din cauza comportamentului Travellero®. Modul de administrare și funcționare a fondului sunt determinate de către Ministerul Activitatilor Productive împreună cu ministrul Economiei și Finanțelor.

TERMENI SI CONDITII PENTRU VÂNZAREA DE SERVICII DE UNICĂ

26) DATE TEHNICE
Decretul Regiunea Campania N 569 din 2010. Perioada de valabilitate a catalogului: 01/11/2019 - 01/11/2020

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU VÂNZAREA SINGURELOR SERVICII TURISTICI

A) DISPOZIȚII DE REGLEMENTAT.
Contractul care se referă doar la furnizarea de transport exclusiv, cazare sau orice alt serviciu turistic separat, nu poate fi considerat ca un caz contractual de călătorie organizată sau un pachet turistic, acestea sunt reglementate de următoarele prevederi ale Legii nr.1084 din 27/12/1977 (ratificarea și executarea convenţiei internaționale privind călătorii Contractului-CCV-, semnat la Bruxelles la 23/04/1970): art. 1, n. 3 și n. 6; Articole. 17-23; de la art. 24 la 31, în ceea ce privește, altele decât cele referitoare la contractul de organizare și alte acorduri privind vânzarea unui contract de servicii unice furnizare.

B) CONDIȚII DE CONTRACT.
Contractelor de vânzare a unui singur serviciu produs sunt de asemenea aplicabile, cum ar fi cd. negocierea de referință, următoarele clauze din condițiile generale ale contractului de vânzare a pachetelor de mai sus: art. 5; art. 7; art. 9; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 22; art. 24. Aplicarea acestor clauze nu determină în nici un fel configurația contractelor ca un pachet de servicii turistice. Termenii utilizați în respectivul raport cu clauzele contractuale pachet turistic (Travellero®, de călătorie, etc.) pot fi înțelese cu referire la figurile corespunzătoare ale contractului de vânzare a serviciilor turistice unice (vânzător, cazare, etc.). Comunicare obligatorie conform art. 16 l. n. 269 din 1998 ", legea italiană pedepsește cu închisoare pentru infracțiuni legate de prostituția și pornografia infantilă, chiar dacă acestea sunt comise în străinătate".

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
În conformitate cu Decretul legislativ din 30/06/2003 nr. 196 - Materia de protecție a datelor cu caracter personal, informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fiecare participant la călătorie, vor fi folosite în scopuri de marketing direct, bazat pe corectitudine, legalitate și transparență și, în orice caz, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. În conformitate cu prevederile art. 4 din Decretul legislativ 196/2003, prelucrarea datelor, efectuate cu hârtia, fie prin transmitere electronică, va consta în colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea , selectarea, extragerea, comparația, utilizarea, în interconectare, blocul, comunicarea, difuzarea, anularea și distribuirea datelor și, de asemenea, în setul de două sau mai multe dintre aceste operațiuni. Datele transmise sunt necesare pentru realizarea șederii fiecărui participant în călătorie, să operaționalizeze acoperirea de asigurare pentru livrarea la domiciliu a participanților la călătorie a materialelor legate de programe și inițiative. De asemenea, se specifică faptul că fiecare parte la turism va fi liber de drepturile garantate în temeiul articolului 7 din Decretul legislativ. N. 196 din 2003 și, în special, actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesat, integrarea datelor sau anularea a acestuia, trimiterea cererii sale la Travellero S.r.l. , Piazza San Rocco n. 43, 80070, Barano d'Ischia  (NA)